Maatschappij

Denken aan de toekomst van onze kinderen is denken aan het behoud van onze planeet en de diversiteit van de natuur.


Hoe de leefkwaliteit verhogen?

Steden breiden zich gestaag uit ten koste van onze groene ruimte.

Dit is een verontrustend evolutie.  We moeten deze stadsuitbreiding tegenhouden en de overblijvende groene ruimte beschermen.  Mensen moeten aangetrokken worden om in de stad te gaan/blijven wonen, zodat de groene ruimte buiten de stad of verstedelijkte kernen kan behouden kan blijven.

Maatschappij-Antae

Hoe de leefkwaliteit verhogen?

Meer kwalitatieve open en /of groene ruimtes in de stad .

Mixiteit van functies binnen de stad – geen monotone wijken met alleen maar kantoren of alleen maar woontorens.

Renovatie van bestaande verouderde gebouwen parken met aandacht voor energie vriendelijkheid , duurzaamheid en circulariteit.

Betaalbaar wonen impliceert de bereikbaarheid van een degelijke woning voor iedereen. Vrijheid en welstand houdt ook in dat ook  de buurman leeft in goede omstandigheden.  Bovenstaande  vergt een multidisciplinaire aanpak, waarbij beleidsmakers en overheden ondersteund worden door stedenbouwkundigen, architecten en technici.

Gecoördineerd samenwerken is een noodzaak, waar iedereen zoveel mogelijk dezelfde boodschap uitdraagt en in dezelfde (hoofd)richting wordt gestuurd.

Maatschappij-Antae

Antae-Go-up-icon