Mission et vision

Technisch

Dans une perspective d'utilisation optimale des matériaux, la recherche de la qualité, du confort et des solutions optimales est un objectif noble.

Correctement dimensionnés et correctement traités et retravaillés (ou réutilisés), les matériaux, les structures et les systèmes de construction résistent bien mieux à l'épreuve du temps .

Après tout, des calculs et/ou des diagnostics rapides conduisent à une utilisation trop élevée ou trop faible de matériaux.

Renovatie/ duurzaamheid

De klimaatverandering en milieuverontreiniging vormen een existentiële bedreiging voor Europa en de wereld.

Om die tegen te gaan, heeft Europa een Green Deal – plan opgesteld.  

Doel :

  • De netto-uitstoot aan broeikasgassen tegen 2050 tot nul te reduceren
  • Economische groei te realiseren zonder grondstoffen uit te putten
Kom meer te weten >

Maatschappij

Denken aan de toekomst van onze kinderen, dat is denken aan het behoud van onze planeet en de diversiteit van de natuur.

Steden breiden zich gestaag uit ten koste van onze groene ruimte.
Dat is geen goede evolutie.  We moeten die stadsuitbreiding dringend tegenhouden en de overblijvende groene ruimte beschermen.  Mensen moeten terug aangetrokken worden om in de stad te gaan wonen en de groene omgeving buiten de stad moet echt als  natuur en recreatie ruimte worden ingevuld.

Kom meer te weten >
Antae-Go-up-icon