Coordinatie

Coördinatie

van complexe projecten

Coördinatie van vooral complexe projecten , waar inzicht, methodiek en duidelijke communicatie een hoofdrol spelen.

Antae:

Vertrekt steeds van een heldere struktuur van
‘bouwteam’ met duidelijke verantwoordelijkheden  en competenties

Rapporteert periodiek over de essentiële parameters : planning , budget en kwaliteit

Is gevoelig voor herbestemming, multifunctionaliteit en circulariteit

Deze items dienen best al in design-fase onderzocht te worden

Corporate-Antea

Corporate Village - Arch. Kohn Pedersen Fox / Jaspers - Eyers architects

Antae:

Gaat uit van een multi-disciplinariteit van een ontwikkeling.
Een ontwikkeling is meer dan het gebouw maar realiseert ook een maatschappelijke waarde en winst.


De economische waarde wordt gerealiseerd door huurcontracten en verkoopsovereenkomsten.  Het creêren van een ‘imago’ van een project en het positioneren binnen de markt raakt aan de fysische verwezenlijking van het project.
Antae levert de nodige support.

Colony-square-Antea

Colony square - Arch. Poponcini & Lootens

Antae-Go-up-icon