DuurzaamheidDe klimaatverandering en milieuverontreiniging vormen een existentiële bedreiging voor Europa en de wereld.

Om die tegen te gaan, heeft Europa een Green Deal – plan opgesteld.  

Doel :

De netto-uitstoot aan broeikasgassen tegen 2050 tot nul reduceert

Economische groei oplevert zonder grondstoffen uit te putten

Tegen 2030 wil Europa de uitstoot met 55 procent verminderen. Die reductie moet doorgevoerd worden in een beperkt aantal domeinen: landbouw, transport en gebouwen.

Bronnen spreken van een uitstootvermindering van 41% op gebouwenniveau tegen 2030, dus op een periode van 9 jaar !

Duurzaamheid-Antae

voor Vlaanderen :     +/-  3.000.000
voor Brussel : +/-  575.000

Ambitieuze doelstellingen: grondige renovatie van deze woningen met als gevolg dat het EPC (energieprestatiecertificaat) daalt van 220 kWu (gemiddeld) naar 100 kWu PIXII , het Kenniscentrum Energieneutraal Bouwen, heeft dit actieplan vertaald naar praktische doelstellingen op regionaal niveau:
Nieuwbouwwoningen worden op dit ogenblik uitgerust met energievriendelijke installaties en onderdelen. Het probleem zit hem in de grote hoeveelheid aan oude en vooral niet-geïsoleerde woningen:

Duurzaamheid-Antae

Colony square - Arch. Poponcini & LootensVoorzie een ambitieus financieringspakket.

Zorg voor actieve professionele renovatiebegeleiding.
Maak EPC voor elk gebouw en verplichting tot renovatie na verkoop.
Zet sterk in op opleiding in de bouwsector.


ANTAE onderschrijft het Europese actieplan en de doelstellingen van PIXII en wil met zijn kennis, ervaring en contacten maximaal bijdragen om deze doelstellingen te bereiken.

Duurzaamheid-Antae

Colony square - Arch. Poponcini & Lootens

Antae-Go-up-icon