Renovatie/ duurzaamheid

Renovatie/ duurzaamheid

Met professionele begeleiding

De uitdaging is gekend : een EU-actieplan is opgesteld om EUROPA energieneutraal te krijgen

tegen 2050.Het gebouwenpark staat voor grote uitdagingen. Niet zozeer de nieuwe of recente woningen of appartementen maar in het bijzonder de woningen ouder dan 15 jaar.

Men schat dat in Vlaanderen jaarlijks 95.000 woningen moeten gerenoveerd worden om de doelstellingen te bereiken. Als particulier moet je vooral slim investeren.
Op sleutelmomenten (ver-of aankoop, verhuur,renovatie) investering in functie van je budget : dit impliceert een renovatiestrategie met eventueel een stappenplan.

Woning-Antea

Woning Van Ransbeeck -  Arch. D. Broos

Deze strategie laat je best opstellen door of met de hulp van professionelen in de bouwsector.

Een goede definitie van je programma , de flexibiliteit van het ontwerp zijn de eerste stappen. Van daaruit definieer je het stappenplan in functie van de noodzaak en het beschikbaar budget.

Jeka-Antea

Jeka - Arch. Paul De Vriendt architecten

Antae-Go-up-icon